Brainstorm Ambtenaar 2.0

Ik was vandaag bij een brainstorm over Ambtenaar 2.0. De opkomst was groot; het 2.0-concept leeft duidelijk bij de overheid. Ook leuk om te zien dat er best wel een aantal niet-ambtenaren (zoals ondergetekende) betrokken zijn bij dit netwerk. De aanwezigen hadden allen een bovengemiddelde interesse in web 2.0 zaken. Ik kon waarempel mijn poken eens live uitproberen!

Maar wat is nu het doel van zo’n specifiek netwerk? En hoe kunnen we die doelen bereiken? Welke strategie volgen we en welke middelen kunnen van toepassing zijn? Op al die vragen kwam natuurlijk niet één antwoord maar een veelheid daaraan, in de vorm van post-it notes op de muur.

In kleinere setting moet worden doorgedacht over de precieze invulling. Dat er ‘iets’ moet worden gedaan om de overheid naar het volgende niveau op de communicatieladder te tillen is in elk geval evident. Ik probeer mijn steentje bij te dragen door de webstatistieken bij te houden en duiding te geven. Feitje van de dag: de meest populaire zoekterm die wordt gebruikt om op de netwerksite te komen: verhagen twitter…